Soutěž 4SEX

Úplná pravidla a podmínky tipovací soutěže 4sex s názvem „Soutěž o zájezd“

Tato pravidla stanovují jasné a úplné podmínky pro zapojení se do akce s názvem „Soutěž o zájezd“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.1.Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je fyzická osoba Aleš Smolka, se sídlem Hrabek 373/30A, 725 27 Ostrava – Plesná, Czech Republic ( dále jen „Pořadatel“). IČO: 46106693, DIČ: CZ7708265433

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž je určena pro zákazníky e-shopu 4sex.cz, kteří splní veškeré náležitosti specifikované v bodě 3., 4. a v bodě 5. této soutěže probíhající v období od 7.11. do 31.12.2017. (soutěž se nevztahuje na objednávky uskutečněné na prodejně 4sex, podmínkou je objednávka v e-shopu 4sex.cz)

3. Princip, podmínky, pravidla a způsob určení vítězů soutěže „Soutěž o zájezd“

Tipněte si správný výsledek „Jaký bude počet produktů (produkt=1 ks zboží) vyexpedovaných z e-shopu 4sex.cz a z prodejny 4SEX na ul. Gen. Hrušky 26, Ostrava - Mar. Hory, během období trvání soutěže od 7.11. do 31.12.2017..

I. Tipovat může každý zákazník, který uskuteční objednávku v e-shopu 4sex.cz v minimální hodnotě 700 Kč (včetně DPH) a splní podmínky soutěže.

II. Za každých utracených 700 Kč v e-shopu 4sex.cz, získá zákazník 1 tip do soutěže. Např. zákazník uskuteční objednávku v celkové hodnotě 1400 Kč, získá 2x tip do soutěže.

III. Tipovací políčko (1 tip) nebo tipovací políčka (více tipů), se zobrazí zákazníkovi po dokončení objednávky a to v počtu na které má zákazník nárok. (objednávka za 700Kč = 1 tip, 1400 Kč = 2x tip, 2100 Kč = 3x tip,…apod.)

IV. V případě více stejných výherních tipů, přednostně vyhrává dříve vložený tip, neboli dříve uskutečněná objednávka. Např. správná odpověď bude 100 000 položek a budou se tipově shodovat 3 zákazníci pan Petr, paní Božena a paní Ludmila. Pan Petr uskutečnil objednávku 15.11. jako první a přísluší mu 1.cena, následně 30.11. uskutečnila objednávku paní Božena a přísluší ji 2.cena, paní Ludmila uskutečnila objednávku 10.12. a přísluší ji 3.cena. Následujícímu nejbližšímu tipu bude příslušet 4.cena, (v případě další shody tipů, opět rozhoduje datum uskutečnění objednávky) , atd.

V. Do soutěže budou zařazeny pouze tipy z objednávek uskutečněných v období od 7.11. do 31.12.2017, které zákazník musí uhradit a fyzicky převzít nejpozději do 10.1.2018. Tipy u stornovaných objednávek nebudou do soutěže zařazeny.

4. Povinosti výherce

a) Výherci budou vyhlášeni na e-shopu 4sex.cz v den sv.Valenýna 14.2.2018, nejpozději do 12:00. Každý výherce bude kontaktován prostřednictvím emailové adresy, kterou uvedl v objednávce a výherce 1. – 10. ceny se pokusíme také kontaktovat telefonicky na telefonní číslo, které uvedli v objednávce.

b) Pokud soutěžící uvede v objednávce kontaktní údaje chybné či neúplné a pořadateli se do 5 pracovních dnů nepodaří navázat kontakt s výherce prostřednictví telefonního čísla nebo emailové adresy uvedené v objednávce, propadne výherní cena ve prospěch pořadatele.

5. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, plně svéprávné, s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Pořadatel nebo Organizátor je oprávněn vyžádat si od výherce doložení věku. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli a/nebo společnostem a osobám podílejícím se na přípravě a organizaci Soutěže, nebo jsou sami těmito osobami a nebo jsou těmto osobám blízké v souladu s ustanovením § 22 č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Soutěže se nemohou dále zúčastnit osoby, které jsou v dodavatelsko-odběratelském vztahu k Organizátorovi a dále osoby v pracovním a/nebo jiném podobném vztahu k Organizátorovi, a/nebo k subjektům pověřených zabezpečením této soutěže a/nebo společnostem, které se ho zúčastní jiným způsobem a dále osoby jim blízké.

Soutěžící, kteří nedodrží uvedené podmínky, budou ze soutěže vyloučeni.

Soutěžící je povinnen poskytnout Pořadateli kontaktní informace (např. e-mail, telefonní číslo, adresa), na základě kterých je Organizátor bude schopen kontaktovat v případě výhry a následně výhru doručit.

V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

6. Výhra, ceny v soutěži „Soutěž o zájezd“

Hlavní cenou je voucher v hodnotě 30 000 Kč na zájezd pro dvě osoby dle vlastního výběru na INVIA.cz.

1. Voucher v hodnotě 30 000 Kč na zájezd pro dvě osoby dle vlastního výběru

2.-5. Voucher v hodnotě 2 000 Kč na nákup v e-shopu 4sex.cz

6. - 10. Voucher v hodnotě 1 500 Kč na nákup v e-shopu 4sex.cz

11. - 15. Voucher v hodnotě 1 000 Kč na nákup v e-shopu 4sex.cz

16. - 20. Voucher v hodnotě 500 Kč na nákup v e-shopu 4sex.cz

21. - 25. Dildo EVROPSKÝ MILOVNÍK

26. - 30. Vibrátor POWER TINGLER MINI silver

31. - 33. Karty hrací KAMAPOKER

34. - 35. Lubrikační gel PJUR WOMAN NUDE 100 ml

36. - 38. Pouta kovová BONDX black

39. - 41. Kroužek na penis Shane's World CLASS RINGS SADA 3 ks blue

42. - 44. Kroužek na penis Shane's World CLASS RINGS SADA 3 ks purple

45. - 48. Bridget Jonesová LÁSKOU ŠÍLENÁ

49. Svíčka masážní TANTRIC s feromony Green Tea

50. Svíčka masážní TANTRIC s feromony White Lavender

51. - 53. Vibrátor NEON LUV TOUCH Mini Mite ORANGE

54. - 56. Vibrátor SW SPARKLE VIBE pink

57. - 61. Vibrátor SW SPARKLE VIBE blue

62. - 66. Vibrátor SW SPARKLE VIBE purple

67. - 68. Houkačka Honk if you're horny

69. - 71. Tanga S ŘETÍZKEM L/XL

72. - 81. Vibrátor MISSINGTOUCH LOLLIPOP orange

82. - 91. Vibrátor MISSINGTOUCH STAMEN pink

92. - 93. Lubrikační gel PJUR MED ENERGY Glide 30 ml

94. - 98. Vibrátor NEON LUV TOUCH Mini Mite GREEN

99. - 100. Vibrátor NEON LUV TOUCH Mini Mite YELLOW

6. Práva a povinosti soutěžícího

a) Dobrovolnost - soutěžící prohlašuje, že se soutěže „Soutěž o zájezd“ účastní dobrovolně.

b) Dodržování právních předpisů - soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nepůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.

c) Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

7. Práva a povinosti Pořadatele/Organizátora

a) Odpovědnost za škody - pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či účasti v soutěži.

b) Odpovědnost za technické problémy Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účasti v akci ( funkčnost internetu, apod.).

8. Všeobecná ustanovení

Na získání výhry není právní nárok. Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv zrušit, změnit i upravit podmínky pro zapojení do akce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika i závazky související s výhrami. Výhry nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Účastí na akci vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazuje se je dodržovat. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracování svých osobních údajů pořadatelem coby správcem osobních údajů, a to i prostřednictvím organizátora coby zpracovatele osobních údajů, po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona . 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodního sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele. Účastník rovněž uděluje svůj bezplatný souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn v rozsahu a způsobem dle vlastního rozhodnutí uveřejnit jména, příjmení, podobizny a obrazové i zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích i propagačních materiálech pořadatele, a to po dobu 2 let od skončení této soutěže. Při odmítnutí součinnosti ke splnění této podmínky, ztrácí výherce nárok na výhru a je ji povinen vrátit.

V Ostravě dne 6.11.2017

×
Věrnost se vyplácí!
Na vše a navždy, pro registrované
Sleva 10% - nákup nad 3 000 Kč
Sleva 5% - nákup nad 500 Kč